Disclaimer

Alt materiale på tjeckteens.dk er ophavsretsligt beskyttet. Det betyder blandt andet, at artikler, billeder, grafik og andet offentliggjort materiale på tjeckteens.dk ikke må downloades, kopieres, reproduceres, distribueres eller på anden måde bearbejdes helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra redaktionen?
Enhver form for krænkelse af ophavsretten eller i øvrigt misbrug af tjeckteens.dk kan føre til retsforfølgning samt krav om vederlag, erstatning eller godtgørelse.

Personlige oplysninger
Hvis du afgiver oplysninger om dig selv her på Tjeckteens.dk, vil de blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Tjeckteens.dk påtager sig ikke ansvaret for, at udenforstående uretmæssigt skaber sig adgang til oplysninger, du har sendt online, hvorfor disse oplysninger sendes på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på Tjeckteens.dk er inspiration og underholdning, og kan ikke sidestilles med rådgivning. Indholdet på Tjeckteens.dk er af generel karakter og må ikke benyttes som, eller erstattes af personlig rådgivning og eller behandling. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, om eksempelvis dit helbred, skal du tage personligt kontakt til relevant fagperson. Ligeledes bør du læse al information fra produktforhandleren grundigt igennem og tage personligt kontakt til rådgiver, før du benytter et anbefalet produkt.
Magasinhuset kan på ingen måde drages til ansvar for indholdet, og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og eller misbrug af indholdet.
Tjeckteens.dk og magasinhuset kan ikke gøres ansvarlig, hverken for direkte eller indirekte økonomiske tab eller tab af data, skader mv. på hardware og eller software, der knytter sig til brug af indholdet på denne website, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og eller lignende. Hjemmesiden indeholder links til andre websites, Magasinhuset kan ikke påtage sig ansvaret for indholdet af disse hjemmesider.
Når du anvender denne hjemmeside, accepterer du ovenstående. Har du spørgsmål til  ovenstående, kan du kontakte redaktionen 

Magasinhuset, Vejle 2018