Gi’ den gas og dyrk din passion

TronsøSkolen. Et anderledes skoleår på efterskole med gokarts, e-sport racing, heste, gastronomi, landbrug eller metalværksted.
Tekst: Torben Elsig-Pedersen

Lev dine interesser helt ud, mens du tager 9. eller 10. klasse

Tronsøskolen i Midtjylland byder på et efterskoleår, hvor du får lov til at udfolde dine særlige interesser, samtidig med at du få et klart fagligt løft.

Du kan både få olie på fingrene, fart under gokarten eller dyrke din passion for hestesport, mens du tager et 9. eller 10. skoleår på TronsøSkolen i Grindsted. Med topprofessionelle metal- og mekanikerværksteder, dedikerede motorsportslærere, landbrug og nogle af de dygtigste beridere, er der mulighed for, at du fordyber dig i netop de fag, som tiltaler dig.

17-årige Albert Brems fra Odense er en af de mange elever, som har valgt at leve sin passion ud i løbet af et skoleår. Han er en af de bedste Gokart racere i sin klasse herhjemme, og selvom han blev Fyns Mester i 2017, har han haft mulighed for at rykke sig sportsligt i sit år på efterskolen.

»Lærerne på linjen har selv kørt motorsport på højt plan, så vi får coaching, som gør, at vi rykker os sportsligt. Det er et fedt miljø, som styrker ens selvtillid og vi lærer, hvordan vi kommer længere med vores sport,« fortæller Albert Brems, der aktuelt går efter at repræsentere Danmark ved det kommende VM i Gokart.

Men selvom du ikke er til ræs på fire hjul eller dressur på heste på fire ben, er der mange andre muligheder på TronsøSkolen.

Esport racing – ny linje

”Tronsø ESPORT Racing” er en helt ny linje, som udbydes for første gang i dette skoleår. Der er tale om digital motorsport, hvor du lærer at køre i en simulator. Tronsø Efterskole er den første efterskole, som udbyder linjen i Danmark!

E-sport eller gaming er i rivende udvikling. Den ny Esport racing linje gør det muligt at kombinere interessen for e-sport med motorsport i et helt nyt og topprofessionelt digitalt set up. Også McLaren har taget den nye disciplin til sig og oprettet et E-sport team sideløbende med deres satsning på motorsporten. Så Esport racing er en disciplin i fremmarch.

Ved siden af den køretekniske simulatorundervisning får eleverne på TronsøSkolen undervisning i kost og ernæring samt fysisk træning.

Alle bliver udfordret

Målet med de mange linjer på Tronsøskolen er at give eleverne et godt afsæt i deres videre uddannelsesvalg. Derfor lægges vægt på faglighed, så eleverne rykker sig i fagene, og bliver klar til en ungdomsuddannelse.

Forstander Toni Hessner fortæller, at eleverne tilbydes en undervisning i dansk, engelsk og matematik på forskellige niveauer, der matcher den enkelte elev. Det betyder, at du kan få meget ud af skolegangen uanset om du satser på en en erhvervsuddannelse eller gymnasiet.

»Vi har alle slags unge og halvdelen fortsætter på en erhvervsuddannelse og den anden halvdel i gymnasiet. Vi har også en del af det, man kan kalde 12-tals piger, og hvis ikke det er fordi, de selv vælger at tage en slapper et år, så bliver de også udfordret,« fortæller forstanderen.

»Vi har en del fag for elever, der skal videre på erhvervsskole, men vi har også gymnasieforberedende hold, der ligger med et gennemsnit på over 10. Sidste år fik en af pigerne 12 i alle sine karakterer, 15 karakterer i alt. Det fik hun, fordi hun tog den faglige udfordring op og gik højt op i det,« siger Toni Hessner, der tilbyder et skoleår for alle unge.

Det særlige ved TronsøSkolen er, at den både er en efterskole for 9. og 10. klasse og en fri fagskole med 10. klasse og erhvervslinje på 10. årgang.

http://www.tronsøskolen.dk/

Kort om de enkelte linjer

Teknik, Metal og Auto

Er du vild med maskiner, motorer, tekniske opgaver, konstruktion og reparation? Linjen henvender sig til dig, hvis du vil være mekaniker, smed, industritekniker, elektriker eller lignende.

 

Gokart

Dyrk din interesse for motorsport, samtidig med at du gør dig klar ti len ungdomsuddannelse. På gokart linjen lægges vægt på talentudvikling, køreteknik, individuel undervisning og fysisk/mental træning.

 

Hestelinje

Tronsø Equestrian tilbyder kvalificeret undervisning på flere niveauer, så den enkelte elev kan vejledes eller kvalificeres til uddannelse i et erhverv med ridesport eller dygtiggøre sig til fortsat udvikling inden for ridesporten. Alle får to ugentlige ridelektioner og mulighed for ugen igennem at dyrke passionen for heste.

 

Landbrugslinje

Mulighed for at tage traktorkørekort og efter et år på skolen, kan du starte direkte på Grundforløb 2 på landbrugsuddannelsen. En del af undervisningen er øvelser i værksteder, mark og stald. Skolen råder over et mindre landbrug med planteproduktion, og derudover samarbejdes med lokale landmænd.

Esport racing

Første linje i Danmark med digital motorsport, som er en kombination af e-sport, gaming og træning af kørefærdigheder i professionel simulator.

Skriv et svar