Alle taler om klima, men hvem gør noget?

De er her, de er reelle, de er skyld i katastrofer, det er vores skyld, klimaforandringerne. Der skal ske noget afgørende, men hvad kan vi gøre.

Klimaforandringerne forårsaget af den globale opvarmning består ikke kun i højere temperaturer. Foto: Pixabay

Når man taler om klimaforandringer, skelner man typisk mellem to former:

  • de direkte klimaforandringer, som påvirker klima og miljø
  • de indirekte klimaforandringer, som handler om, hvordan de direkte klimaforandringer påvirker dyr og os mennesker.

Klimaforandringerne forårsaget af den globale opvarmning består ikke kun i højere temperaturer; de højere temperaturer sætter en dominoeffekt af konsekvenser i gang, som har betydning overalt på jordkloden. Ændringer af klimaet påvirker vandstanden i verdenshavene, mængden af regn, iltniveauet i luften, mængden af ferskvand til rådighed for klodens befolkning, og de får polerne til at smelte, skaber ekstremt vejr, og naturkatastrofer så som tørke, hedebølger, cykloner og oversvømmelser, truer sårbart dyre- og planteliv og påvirker mennesker verden over.

Unge over hele verden demonstrerer for en bedre klimapolitik. Foto: Pixabay

Så hvad nu?

Unge i 115 lande er på gaden, de demonstrerer og strejker, for at få magthavere og politikere til at forstå, at de ikke vil finde sig i at der ikke bliver gjort noget nu og her.

Rigtig mange unge vil gerne tage et ansvar og gøre noget. Mest kendt er jo nok 15 årige miljøaktivist Greta Thunberg, der op til det svenske folketingsvalg, valgte ikke at tage i skole men i stedet strejkede foran det svenske folketing i 21 dage, og som senere er blevet verdenskendt og talt foran FN, EU og paven. Men der foregår meget andet verden over.

Herhjemme har 164 børn fra 44 lande holdt møde på Københavns Rådhus, hvor de har diskuteret klimaforandringer og handlingsplaner for, hvordan de i deres hjemlande kan fortsætte kampen for et bedre klima. De unge klima-ambassadører anbefalede også, at byer planlægges, så de bliver bæredygtige, at der gennemføres love og katastrofeberedskaber for at modvirke følgerne af naturkatastrofer, at det rene vand beskyttes, at børn lærer om vandstigninger og oversvømmelser i skolen, og at der gennemføres projekter til beskyttelse af truede plante- og dyrearter.

Vi kan alle være med til at beskytte kloden. Foto: Pixabay

De små resourcebesparende ting i hverdagen.

De fleste kender jo nok de små ting vi kan gøre i hverdagen, for at belaste klimaet mindst muligt, som f.eks. at spise mindre kød eller slet ikke, bruge kollektiv trafik, slukke for el-kontakten, spare på vandet ved at bruse i stedet for at karbade, undgå madspild, købe genbrug osv. Men mange føler sig sikkert magtesløse og at der gøres ikke er nok. Der skal ske meget mere og snart, for det haster.

 

Skriv et svar