Vi skal være klassekammerater – ikke klassekonkurrenter

Føler du dig presset i skolen eller hverdagen? Eller er din sidemakker måske presset? Det var jeg, da jeg gik i skole. Faktisk svarer hver 5. elev, at de ofte eller hele tiden føler sig presset. Det skal vi gøre op med, for ingen elever fortjener at tage i skole med ondt i maven.

Tekst: Sarah Gruszow Bærentzen
formand, Danske Skoleelever

Heldigvis vil mange politikere, skoler og elever løse problemet, men vi elever må gå forrest og minde om, at skolepres ikke kan løses med simple tiltag – så havde vi nemlig allerede løst problemet.

LÆS OGSÅ: “Jeg kæmper alle skoleelevers kamp”

Mange voksne tror, at årsagen til stress og pres er karakterer. Jeg og Danske Skoleelever tror på, at udfordringen er større end det. Eksempelvis ved vi, at uddannelsesvalg stresser over halvdelen af alle 8. klasser. Karakterer, synes vi, er et udmærket pejlemærke, som kan fortælle, hvilket faglige niveau du ligger på. Tallet må aldrig stå alene, men suppleres med god feedback, så vi har noget konkret at arbejde med.

Du kan gøre noget på din skole

For at løse problemet skal du blive hørt i skolebestyrelsen. Er du i tvivl om, hvordan du får kontakt til dem, så forhør dig i elevrådet eller hos en af dine lærere. Det, jeg anbefaler, at I starter med på jeres skole, er at lave en handlingsplan til stressramte elever. En konkret plan for, hvad man gør, når du eller dine kammerater udsættes for stress.

Danske Skoleelever har foreslået følgende løsninger til politikere og i den offentlige debat

  • Individuel uddannelsesvejledning

Alle elever skal tale med deres UU-vejleder. Dem, der bliver erklæret uddannelsesparate, skal ligesom dem, der ikke bliver det, tilbydes en samtale.

  • Åben skole-konsulent i alle kommuner

En konsulent, der udelukkende står for at skabe samarbejde mellem skole og lokalsamfund. Det betyder, at virkeligheden kan komme ind i jeres klasselokale, og I kan komme mere ud i virkeligheden.

  • Bedre og længere brobygning

Alle elever skal i 1-2 ugers brobygning i 8. og 9. klasse. Alle skal opleve både gymnasier og erhvervsuddannelser. Vi skal sikre kvalitetsbrobygning på alle ungdomsuddannelser ved eksempelvis at indføre minimumskrav til, hvad man skal opleve og få viden om.

Skriv et svar