Jeg kæmper alle skoleelevers kamp

Når Thea Enevoldsen møder ind i 9. klasse på Skolegade Skole i Brønderslev, er skoledagen ikke længere bare en skoledag, ligesom den var engang. Hun er på en mission, der betyder så meget for hende, at hun tilsidesætter forfatterdrømmen og udskyder gymnasiet et år. I fritiden arbejder hun som lokalbestyrelsesformand i elevorganisationen Danske Skoleelevers lokalafdeling i Vendsyssel, og efter dette skoleår planlægger hun at bruge et år på at være fuldtidsfrivillig på Danske Skoleelevers sekretariat.

”Grunden til, at jeg er medlem af Danske Skoleelever, er, at alle de ting jeg har klaget over i skolen, får jeg en mulighed for at ændre på. Og så er det helt klart det sociale aspekt, for i Danske Skoleelever kommer man typisk for politikken, men bliver hængende for det sociale,” siger Thea Enevoldsen.

Hendes rejse i Danske Skoleelever startede i april i år til organisationens generalforsamling, herfra tog det fart og gav Thea blod på tanden for mere arbejde i organisationen.

Lærer af arbejdet og gør en forskel

”Jeg lærer enormt meget af Danske Skoleelever. Jeg har lært meget mere om god kommunikation og retorik, som er hjerteblod i organisationen. Helt konkret er jeg blevet meget bedre til at fremlægge.”

Udover alle de personlige kompetencer hun og alle medlemmerne udvikler, kan hun reelt også gøre en forskel på skolen, blandt andet ved at benytte de værktøjer, hun tilegner sig hos Danske Skoleelever.

”Jeg er blevet meget mere bevidst om elevrådsarbejdet på vores skole. Og blandt andet fået formuleret et sæt vedtægter til elevrådet. Og så er jeg blevet mere bevidst om elevernes rettigheder,” forklarer Thea.

Efterskole, gymnasiet eller Danske Skoleelever?

Når Thea til sommer er færdig i 9. klasse, vil hun søge ind som frivillig på Danske Skoleelevers sekretariat. Hvert år får en gruppe elever, der netop har afsluttet grundskolen, muligheden for at engagere sig maksimalt i Danske Skoleelever. De flytter ind på sekretariatet i Risskov, hvor de bor og arbejder fuldtid.

”Som jeg ser det, er sekretariatsarbejdet lidt mindre tilsyn, markant mere ansvar og meget sejere end et år på efterskole. Man går jo ikke i skole, men til gengæld tror jeg, at man får en unik oplevelse og lærer noget, man ikke kan andre steder,” siger hun.

De frivillige rejser landet rundt for blandt andet at holde kurser for elever, tale med kommuner, hjælpe fælleselevråd og planlægge store arrangementer for over 500 mennesker. Alt sammen arbejde med det formål at skabe en bedre skoledag i grundskolen.

Skoleelevernes forening

Danske Skoleelever er elevernes forening, der hver eneste dag arbejder for at skabe ’Det gode skoleliv’. Ledelsen er elever, der indenfor det sidste år har afsluttet folkeskolen, og organisationens bestyrelse består af elever fra skoler rundt i hele landet. Derudover arbejder og bor 15 elever på organisationens sekretariat i Aarhus, og endnu flere er engageret i en af organisationens 17 lokalafdelinger.

Der er altså gode muligheder for at engagere sig lokalt, hvor elever kan få gode råd til, hvordan de kan gøre netop deres skole endnu bedre.

Thea Enevoldsen er en af de elever, der har taget skridtet videre fra at være almindelig skoleelev. Hun startede med at engagere sig i elevrådet på skolen, men fik mod på mere. Hun meldte sig derfor ind i Danske Skoleelevers lokalafdeling og har siden april 2018 været med til at opbygge den og arbejde for det gode skoleliv.

Skriv et svar