Mød formanden for Danske Skoleelever

Sarah Gruszow Bærentzen er 16 år og boede før sommerferien i Brøndby Øster. Nu er hun flyttet til Aarhus, hvor hun bor på DSEs sekretariat. Det sidste år har hun været formand for DSE i Region Hovedstaden, indtil 1. juli i år hvor hun overtog posten som formand. Sarah har været aktiv i DSE i ca. tre år.

Sarah har især tre ting hun vil arbejde ekstra hårdt for i sin tid som formand. Her kan du læse mere om hendes tre mærkesager.

Kan du også mærke presset i skolen?

Så er du bestemt ikke alene. Tre ud af fire elever i 8. klasse føler sig presset i skolen. Det viser en undersøgelse fra Børnerådet. Det vil vi i DSE gerne gøre noget ved, og derfor har Sarah det som en af sine tre mærkesager. Dermed er det noget af det, hun vil have ekstra fokus på i sin tid som formand.

”Der er alt for mange elever, der føler sig presset i skolen, og der er heldigvis også mange, som gerne vil gøre noget ved det. Men vi kan ikke gøre noget ved et problem, hvis vi ikke kender årsagerne,” siger Sarah.

Eleverne skal inddrages mere

Vi elever er dem, der kender hverdagen i skolen bedst. Derfor skal vi inddrages mere i alt fra planlægningen af undervisningen til selve undervisningen. Vi skal lære af hinanden i stedet for kun at måle os med hinanden. I DSE ved vi, at elev til elev læring virker, og at det giver et positivt afbræk i undervisningen. Samtidigt kan det være med til, at vi bliver klassekammerater i stedet for klassekonkurrenter.

Virkeligheden skal ind i skolen

Da skolereformen blev indført, var en af intentionerne at koble teori bedre med praksis. Det skulle gøres ved, at samarbejdet mellem skolen og virksomheder, foreninger og institutioner skulle styrkes. Det synes vi i DSE, er en rigtig god idé, men vi kan desværre bare se, at der stadig er mange skoler, der ikke kan få samarbejdet med det omkringliggende samfund til at fungere. Derfor skal vi blive bedre til at lære af hinanden. De skoler hvor det ikke går så godt, skal lære af de skoler, der har gode erfaringer fra samarbejde med virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger osv.

Sarah forklarer:

»Vi lærer ikke kun ved at sidde i klasselokalet og få påfyldt viden. Vi lærer også ved at se, hvordan man kan bruge det, vi lærer, i virkeligheden. F.eks. ved at lave samarbejde med en virksomhed.«

 

Du kan være med

»Vi har en rigtig god skole i Danmark, men den bliver kun ved med at være det, hvis vi holder politikerne op på, at skolen hele tiden har behov for at udvikle sig,« siger Sarah, der det næste år vil arbejde for det gode skoleliv, bl.a. ved at sætte fokus på de tre mærkesager: Skolepres, elevinddragelse og virkeligheden i skolen. Politikere, f.eks. undervisningsminister Merete Riisager, lytter til Sarah, og de taler ofte sammen om, hvad man kan gøre for at gøre skolelivet bedre. Men de lytter kun, fordi de ved, at Sarah ikke taler for sig selv, men på vegne af flere tusinde elever i Danmark. Derfor er der brug for dig. Danske Skoleelever er elevernes forening, og vi er kun stærke, hvis der er elever over hele landet, som er med i deres lokalafdeling.

 

 

 

 

 

Skriv et svar